CHỈNH DÂY ĐÀN PIANO CƠ YAMAHA G3 | QUẬN 3 | VIDEO

10/6/2021 1:14:31 PM
LÊN DÂY ĐÀN PIANO CƠ YAMAHA G3E | QUẬN 3 | HẢI GRAND
CHỈNH DÂY ĐÀN PIANO CƠ YAMAHA G3 | QUẬN 3 | VIDEO :
Cây đàn piano cơ cần lên dây khi nào : 
- Thứ nhất : nếu bạn là 1 người luyện tập Piano chuyên nghiệp thì việc lên dây đàn piano cần thực hiện khi bạn chơi từ 3 đến 6 tháng . Nhằm đảm bảo yếu tố âm thanh về cao độ lẫn âm sắc . Vì những người tập chuyên nghiệp thường có 1 đôi tai rất nhạy và đôi tay cảm nhậm phím rất tốt.
-Thứ hai : Nếu đàn của bạn di chuyển từ điểm này qua điểm khác , đặc biệt trong quá trình di chuyển đàn piano được đưa lên  lầu , hay xuống lầu thì cây đàn piano cũng cần phải lên dâylại do đàn bị sai lệch nhiều hay ít trong quá trình vận chuyển , ảnh hưởng đến người chơi .
-Thứ ba : Đàn piano cần được lên dây khi điều kiện bảo quản đàn của bạn không tốt như bạn để đàn ẩm quá hoặc nóng quá . Quá trình bị nhiệt tác động khiến các vật liệu đàn làm bằng gỗ có thể bị giãn nở , hoặc khít lại ảnh hưởng đến âm thanh của đàn piano.
Và cuối cùng bạn là 1 người yêu đàn thì bạn nên chăm sóc bảo dưỡng , kiểm tra và căn chỉnh lên dây đàn 1 năm 1 lần nhằm đảm bảo đàn trong tình trạng tốt nhất .

Tôi Trên Truyền Hình HTV9 - Thành Phố Hôm Nay : Nghề Chỉnh Đàn Piano